POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności serwisu www.gadzetytrenera.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest: FRESH HR Sp. z o.o., z siedzibą: 05-332 Siennica, Starogród 60d, NIP 5272762554, KRS 0000617204

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych

1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez FRESH HR Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. FRESH HR Sp.z o.o. przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:

• adres email,

• imię,

• nazwisko,

• adres zamieszkania,

• nr telefonu,

• adres, na który ma zostać wysłane zamówienie, o ile jest inny niż adres zamieszkania,

• w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), nr NIP.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia lub świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Sklepu.

4. Postawą weryfikacji zarejestrowanego Klienta w sklepie FRESH HR Sp.z o.o. jest adres email podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło Klienta. FRESH HR Sp. z o.o. zaleca należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. FRESH HR Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści emaila czy też w innym miejscu niż formularz na stronie internetowej.

5. Zabronione jest podawanie danych osobowych o charakterze bezprawnym.

3. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia.Dane osobowe zarejestrowanych Klientów sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym Sklepu za pomocą hasła i adresu email podanego w trakcie rejestracji.

2. Użytkownik ma prawo do "zapomnienia" czyli usunięcia swoich danych. FRESH HR Sp. z o,o, zastrzega, że żądanie to może nie zostać uznane w pełni, jeśli zgodnie z wymogami prawa niektóre z danych muszą być nadal przetwarzane, np. dokumenty księgowe. Usunięcie danych osobowych jest możliwe po przesłaniu wiadomości do FRESH HR Sp. z o.o. na adres e-mail: biuro@gadzetytrenera.pl

4. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

2. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podany adresy e-mail lub numer telefonu). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email.

3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, FRESH HR Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach marketingowych. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

5. Dane zbierane automatycznie

1. Pliki Cookies („ciasteczka”).

Witryna sklepu może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez FRESH HR Sp. z o.o. w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny. Pliki cookies nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony.

Witryna sklepu wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

Pliki tymczasowe Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe.

Pliki stałe

 funkcjonalne - Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Umożliwiają także przedstawienie użytkownikowi strony propozycji produktów indywidualnie dopasowanych na postawie jego preferencji.

 statystyczne - dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny zgodnie z preferencjami jej użytkowników.  reklamowe - umożliwiają użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych zainteresowań oraz preferencji.

 społecznościowe - umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta użytkownik ze sklepem.

Blokowanie plików cookies W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. FRESH HR Sp. z o.o. wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez FRESH HR Sp. z o.o., poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

 Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

FRESH HR Sp. z o.o. informuje jednak Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu

2. Google Analytics Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. System Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google używa zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

6. Przekazywanie danych osobowych

1. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy o świadczeniu usług na rzecz Użytkowników sklepu.

2. Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez Wykonawcę, w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
a) pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar;
b) płatności online;
c) usługę hostingu sklepu gadzetytrenera.pl
d) firmie Growingame działającej pod marką www.graszkoleniowa.pl tylko i wyłącznie jeśli użytkownik zakupi grę Growingame. Każdy produkt jest opatrzony informacja o producencie. Gry Growingame są produktami elektronicznymi i dostęp do ich pobrania jest przekazywany użytkownikowi przez producenta.
e) w przypadku zakupu gry z licencją dane do licencji zostają przekazane producentowi określonej gry, w celu zawarcia umowy licencyjnej.
f) w przypadku zakupu narzędzi wraz z konsultacjami lub w przypadku zakupu usług konsultacji, warsztatów towarzyszących itp. Dane zostaną przekazane osobie prowadzącej, której dane zawsze są umieszczone w opisie usługi. Dane zostaną wykorzystane do zrealizowania zamówionej usługi.

3. Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

7. Środki techniczne stosowane przez FRESH HR Sp. z o.o.

FRESH HR Sp. z o.o. stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8. Inne

1. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi Newslettera.

2. FRESH HR Sp. z o.o. będzie także rejestrować nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu.

3. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@gadzetytrenera.pl

4. Polityka znajduje się na stronie www.gadzetytrenera.pl oraz w siedzibie firmy FRESH HR Sp. z o.o. Siennica, Starogród 60d.

5. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane poza krajami Unii Europejskiej.

6. Polityka prywatności jest zgodna z RODO - Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych obowiązującym w Polsce od dnia 25.05.2018r.

Zapraszamy do naszego newsletteraaby otrzymywać wiadomości o nowościach, promocjach oraz pomocne informacje

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Kliknij, by dowiedzieć się więcej.

Zamknij