RMP - badanie motywacji

1230,00Cena netto: 1000,00 zł
RMP:
 • indywidualne
 • dla par
 • dla dzieci
Zapytaj o produkt

Opis produktu

Dlaczego akurat RMP®?

O motywacji napisano i powiedziano niemal wszystko. Znamy teorie motywacji i słynne nazwiska osób, które je utworzyły, wyniki badań, systemy motywacyjne, czynniki, procesy, rodzaje… Pracujemy nad zwiększaniem motywacji, zarówno własnej, jak i innych niemal nieustannie. Poszukujemy narzędzi, inwestujemy w rozwój kompetencji, tworzymy indywidualne plany rozwoju… Można powiedzieć, że mamy motywację do tego, by się motywacji przyglądać i nią zajmować. Z niekwestionowanych powodów temat ten porusza nas i mobilizuje, chcemy go rozumieć i mieć nań wpływ. Nic dziwnego, bo umiejętność motywowania (i motywowania się) to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji i w życiu osobistym, i w karierze zawodowej.
Uznaje się ją za najważniejszą funkcję zarządzania.
 
W swojej wieloletniej praktyce zawodowej miałam okazję do poznania i stosowania wielu narzędzi badających motywację. Reiss Motivation Profile® uważam za unikatowe i bardzo precyzjne. Dlaczego? Ponieważ jako jedyne diagnozuje zarówno czynniki motywujące ludzi, jak i ich natężenie. Pozwala na ultraczułe określenie CO oraz W JAKI SPOSÓB pobudza nas do działania bądź przed działaniem nas powstrzymuje. Jest wręcz niezastąpione w kontekście poznania własnych determinantów działania, głównych cech osobowości, swoich atutów, predyspozycji i talentów oraz słabości i niedociągnięć. To także genialne narzędzie w kontekście zarządzania zespołem…
Nazywa się je pod względem użyteczności ALGORYTMEM OSIĄGANIA CELÓW🎯🏆.
 

Czym jest RMP®?

Reiss Motivation Profile® służy do diagnozy motywacji wewnętrznej człowieka. To nowatorska i obecnie jedyna kompleksowa koncepcja psychologiczna badająca motywację, która spełnia wszystkie 5 kryteriów naukowych odnoszących się do badań psychometrycznych: trafności, rzetelności, standaryzacji, obiektywności i znormalizowania.
 
RMP® został opracowany przez zespół profesora Stevena Reissa, cenionego eksperta z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej z Ohio State University. Głównym założeniem RMP®  jest określenie osobowości za pomocą 16 podstawowych motywatorów życiowych. Dokonuje się tego poprzez wypełnienie w ciągu 20 minut testu złożony ze 128 pytań.
Profil to nie tylko wiedza o samych motywatorach i ich intensywności, ale i o wzajemnym ich oddziaływaniu, korelacjach i kombinacjach, tworzących całość. Często wspierających się bądź pozostających w konflikcie; zawsze determinujących nasze zachowania, przekonania, nawyki, a zatem wpływających na jakość naszego życia.
To po prostu unikatowa konstelacja pragnień, właściwa wyłącznie jednej, jedynej osobie na świecie, którą jesteśmy.
 

Co odróżnia RMP® od innych narzędzi diagnostyczno-rozwojowych?

 • RMP nie diagnozuje cech, lecz wewnętrzne potrzeby, będące źródłem zachowań ludzkich.
 • RMP nie etykietuje, nie grupuje i nie szufladkuje; pokazuje na skali indywidualne natężenie 16 wewnętrznych determinantów/potrzeb/motywatorów – unikalny wzór dla każdej osoby. Nie jest ograniczane typologią osobowości - liczba możliwych kombinacji motywatorów wynosi > 43 000 000.
 • RMP opiera się na udowodnionej teorii prof. Stevena Reissa i jest jedynym na świecie zweryfikowanym naukowo podejściem do diagnozy wewnętrznych potrzeb, umożliwiającym pomiar psychometryczny.
 • RMP jest narzędziem dostępnym w 22 językach i używanym na sześciu kontynentach, idealnie sprawdza się w środowiskach multikulturowych i międzynarodowych.
 • RMP zostało zaadaptowane w Polsce zgodnie z zaleceniami autora, zaś jakość jego pomiaru psychometrycznego jest na bieżąco weryfikowana.


Co ponadto warto o RMP wiedzieć?

 • Od 2002 do 2021 roku przebadano 135 807 osób (w tym 61 065 kobiet/45% i 74 732 mężczyzn/55%) na świecie. Skala tego osiągnięcia nie tylko robi wrażenie, ale i przekonuje o potędze diagnostyki motywacji.
 • Weryfikacje narzędzia diagnostycznego odbywają się zgodnie z wymogami Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Wydawców Testów co 5 lat, więc następne planowane jest w roku 2026.
 • Dzięki współpracy z Instytutem Reiss Motivation Profile® każda osoba korzystająca z badania otrzymuje szczegółowy raport indywidualny z sesją informacji zwrotnej i ze wskazówkami do dalszego rozwoju. Sam kwestionariusz spełnia wysokie standardy psychometryczne włącznie z polską normą kulturową. Aktualne normy testu psychologicznego RMP pochodzą z 2022 roku.
 • Analiza motywacyjna RMP® to badanie, z którego wyników korzysta się przez całe życie. Od chwili ich poznania jest to życie świadome, poszerzone o wgląd w swoje aktywa, determinanty motywacyjne, indywidualne predyspozycje do konkretnych działań, zachowań, reakcji...
 • Proces diagnozy testem RMP® jest wystandaryzowany, a wyniki są rzetelne, co potwierdzono badaniami spójności wewnętrznej i stabilności w czasie.
 • Wyniki RMP® są trafne; potwierdzają to badania trafności zbieżnej, różnicowej i kryterialnej szerzej opisane w recenzowanych artykułach naukowych i publikacjach profesora Reissa.
 • RMP ma wysoką odporność na aprobatę społeczną i świadome manipulowanie odpowiedziami w celu wpłynięcia na jego wynik. Spełnia wszystkie kryteria stawiane psychometrycznym testom psychologicznym.
 

Dla Kogo:

Dla każdej osoby, która pragnie zrozumieć siebie i swoje decyzje i zachowania, poznać swoje motywatory, rozwijać się i podnosić jakość życia w każdym obszarze: zawodowym, relacyjnym, osobistym, duchowym…
 
To narzędzie może być szczególnie przydatne dla osób:
 • doświadczających niezadowolenia z aktualnej sytuacji osobistej bądź zawodowej; z „miejsca, w którym są
 • stojących u progu budowania swojej kariery zawodowej czy innych ważnych decyzji życiowych
 • mierzących się z wyzwaniami i stresem, zagubionych, pragnących osiągnąć poprawę i dobrostan, chcących osiągnąć długotrwałe poczucie szczęścia i samorealizacji
 • dążących do rozwoju osobistego i koncentrujących się na doskonaleniu ścieżki swojej kariery
 • na stanowiskach liderskich i menedżerskich zarządzających zespołami, mierzących się z nieustanną potrzebą budowania i utrzymywania zaangażowania kadr i własnego
 • pracujących na rzecz organizacji pozarządowych, w wolontariacie i aktywizmie, mierzących się z wypaleniem aktywistycznym i ryzykiem braku energii do działania
 • które mają kłopot z wyznaczaniem lub/i realizacją celów – nawet, kiedy pracują na tzw. „pełnych obrotach
 • które chcą lepiej dogadywać się z partnerem/partnerką w biznesie/życiu rodzinnym
 • które chcą zapewnić sobie optymalną współpracę z innymi, rozwinąć w sobie empatię i asertywność, porozumiewać tak, aby nie rezygnować ze swoich potrzeb
 

Co kupujesz i jak przebiega proces?

 1. wykupujesz badanie, które pozwoli Ci odkryć Twój unikalny motywacyjny kod DNA, wybierasz produkt (RMP® indywidualne dla 1 osoby/RMP® partnerskie dla 2 osób/RSMP® dla młodzieży) i przekazujesz swoje dane do wygenerowania linku do badania
 2. w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu płatności otrzymujesz link do swojego badania z instrukcją - test to 128 pytań, których wypełnienie zajmuje około 20 min.
 3. w ciągu 24 po wypełnieniu testu ustalamy termin i formę realizacji sesji online (ZOOM, Google Meets, Skype, Messenger etc., dogodną dla Ciebie)
 4. ma miejsce sesja ewaluacyjna (1,5 – 2 godz.) z omówieniem Twojego profilu motywacyjnego - poza wynikami otrzymujesz konkretne wskazówki, ćwiczenia i strategie, pomocne w rozwoju obszarów, na których Ci zależy.
 5. po sesji otrzymujesz szczegółowy 48-stronicowy raport ze spersonalizowanymi wynikami w wersji elektronicznej.
Jeśli chcesz zamówić profil dla kogoś, nie dla siebie, to w uwagach do zamówienia wpisz imię, nazwisko, e-mail i telefon osoby, która będzie wykonywała profil.
 

Rodzaje testów i ceny:

 • *RMP® indywidualne dla 1 osoby – 1230 zł z VAT
 • *RMP® partnerskie dla 2 osób - pakiet dla par: 2 profile RMP + wspólne omówienie – 1845 zł z VAT (dla par, które chcą lepiej rozumieć siebie oraz siebie nawzajem i wzrastać w swojej relacji)
 • *RSMP® dla dzieci i młodzieży (od 14 roku życia) – 1050 zł z VAT
 • (Reiss School Motivation Profile – wersja dostosowana językowo do młodzieży) – opcja dla rodziców, które chcą zrozumieć dziecko, pomóc w wyborze szkoły czy rozwiązaniu problemów relacyjnych z równieśnikami)
 • *RMP® dla zespołów, działów sprzedaży, firm, zarządów, rodzin etc. – uzgodnienia indywidualne wg potrzeb, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny


Sesje prowadzi:

 
Dorota Ostrożańska - trenerka, mentorka, facylitatorka, tutorka, masterka RMP® i RSMP®. Absolwentka UW, SGH, Szkoły Trenerów Metrum, Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii NVC. Trenerka odporności psychicznej MTQPlus®. Finalistka wyróżniona w VI Edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014 w kategorii Trener Sprzedaży. Od 25 lat związana z branżą sprzedaży, wcześniej jako menedżerka zarządzająca zespołami sprzedawców, szkoleniowców, mentorów i menedżerów; obecnie z pasją wykonuje zawód trenera, mentora i coacha prowadząc szkolenia z zakresu efektywnej sprzedaży, rekrutacji, motywacji, budowania zespołu, przywództwa i coachingu. Zespoły, które szkoliła, systematycznie generowały jedne z najwyższych progresów w firmach, w tym w Avon Cosmetics Polska Sp z o.o., z którym związana była zawodowo 20 lat.
Posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu szkoleń. Najważniejsze kryterium oceny własnej od zawsze stanowi dla niej edukacja, dyktowana pragnieniem samodoskonalenia i świadomością, iż w ówczesny świecie uczenie się jest i ważne i wszechobecne. Z dumą wyznaje koncepcję lifelong learning doskonaląc kompetencje. Fascynuje ją wiele zagadnień, m.in. NVC, turkusowe organizacje, zarządzanie przez motywację i wartości, archetypy, ich rodzaje i związki pomiędzy nimi, systemy motywacji ludzkich. Biolożka, ekolożka, aktywistka i społeczniczka. Jedna z  inicjatorek „100-lecia Kobiet” na terenie województwa podlaskiego, założycielka My, Kobiety… aktywnie angażująca się w działania mające na celu wzrost samoświadomości i sprawczości kobiet.
 

Dodaj opinię o produkcie

(5/5)
Zapraszamy do naszego newsletteraaby otrzymywać wiadomości o nowościach, promocjach oraz pomocne informacje

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Kliknij, by dowiedzieć się więcej.

Zamknij